งานมอบใบประกาศ ecc เทสโก้ โลตัส ศาลายา

19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:38 น. |  (2270 view)

ecc lotus salaya โทร.02-4822057-8 หลักสูตรโฟนิค ฟัน เป็นหลักสูตรการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษส­ำหรับเด็กที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั่ว­โลกช่วยเสริมความมั่นใจให้กับเด็กตามช่วงอ­ายุการอ่านและการสะกดคำที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้เด็กๆ สามารถอ่านข้อความที่ยากและสามารถเขียนได้­อย่างมั่นใจเหมาะสำหรับนักเรียน อายุ 2 ปีครึ่งถึงระดับอยุ 14 ปี โดยแบ่งเป็น 3 ระดับอายุ