Phonics Fun Courses

             หลักสูตรโฟนิค ฟัน  เป็นหลักสูตรการสอน การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก ช่วยเสริมความมั่นใจให้กับเด็กตามช่วงอายุ การอ่านและการสะกดคำที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้เด็กๆ สามารถอ่านข้อความที่ยากและสามารถเขียนได้อย่างมั่นใจเหมาะสำหรับนักเรียน อายุ 2 ปีครึ่งถึงระดับอายุ 14 ปี โดยแบ่งเป็น 3 ระดับอายุ

 

 Home | Top