Ecc summer เปิดรับสมัครแล้ว..!! แคมป์ภาษา ช่วงปิดเทอม

6 กันยายน 2562 เวลา 18:20 น. |  (3609 view)

 

Ecc summer

เปิดรับสมัครแล้ว..!! แคมป์ภาษา ช่วงปิดเทอม เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ สำหรับน้องๆ อายุ 7-12 ปี เปิดประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน กับครูเจ้าของภาษา
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง งานศิลปะ สอบถามรายละเอียดกิจกรรม และการสมัครได้ที่ สถาบันภาษา ecc ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ