ecc Puzzles Thailand Open 2017

28 เมษายน 2560 เวลา 16:58 น. |  (2910 view)

ecc Puzzles Thailand Open 2017

รวมภาพบรรยากาศการแข่งขัน "อีซีซี พัซเซิล ไทยแลนด์โอเพ่น ครั้งที่ 8" และคำคม ชิงแชมปป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 ณ บริเวรชั้น G ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ. 2560
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2560