10 อันดับภาษาที่คนใช้มากที่สุดในโลก

27 ตุลาคม 2558 เวลา 11:11 น. |  (218661 view)

             “ภาษา” นั้นมีอยู่ด้วยกันหลากหลายแตกต่างกันไปตามสังคม วัฒนธรรม และลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งในปัจจุบันภาษาที่คนใช้มากที่สุดในโลกนั้นมีอยู่ด้วยกัน 10 ภาษา แต่จะมีภาษาอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย...

 

 

             อันดับที่ 10 ภาษาปัญจาบ หรือปัญจาบี (Punjabi) ใช้เป็นภาษาราชการของรัฐปัญจาบในอินเดีย รวมถึงรัฐข้างเคียงอีกด้วย ภาษาปัญจาบีนั้นมีคนใช้ทั่วโลกประมาณ 120 ล้านคน

 

             อันดับที่ 9 ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว รัฐอังกาอูร์ สาธารณรัฐปาเลา ได้กำหนดให้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาทางการอีกภาษาหนึ่งเช่นกัน ภาษาญี่ปุ่นมีคนใช้ทั่วโลกประมาณ 130 ล้านคน

 

             อันดับที่ 8 ภาษาโปรตุเกส (Portuguese) ในยุคล่าอาณานิคม โปรตุเกสเป็นประเทศที่มีอาณานิคมของตัวเองอยู่มาก ส่งผลให้ภาษาโปรตุเกสแพร่กระจายไปทั่วโลก ในประเทศติมอร์-เลสเต และประเทศมาเก๊าใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการ ภาษาโปรตุเกสมีคนใช้ทั่วโลกประมาณ 230 ล้านคน

 

                อันดับที่ 7  ภาษาเบงกาลี (Bengali) เป็นภาษาราชการของประเทศบังกลาเทศ รวมถึงรัฐเบงกอลตะวันตก และรัฐตรีปุระในอินเดีย รวมถึงเป็นภาษาหลักในหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์  ภาษาเบงกาลีมีคนใช้ทั่วโลกประมาณ 253 ล้านคน

 

             อันดับที่ 6 ภาษาอาราบิคหรือภาษาอาหรับ (Arabic) เป็นภาษาราชการของประเทศในกลุ่มอาหรับทุกประเทศ จัดเป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และเป็นภาษาที่ใช้เขียนคัมภีร์อัลกุรอานอีกด้วย ภาษาอาหรับมีคนใช้ทั่วโลกประมาณ 260 ล้านคน

 

             อันดับที่ 5 ภาษารัสเซีย (Russian) เป็นภาษาพูดและภาษาราชการของประเทศรัสเซียรวมถึงประเทศที่เคยอยู่ในสหภาพ โซเวียตอีกด้วย ภาษารัสเซียมีคนใช้ทั่วโลกประมาณ 300 ล้านคน

 

             อันดับที่ 4 ภาษาสเปน (Spanish) จัดเป็น 1 ใน 6 ภาษาราชการขององค์การสหประชาชาติ ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการของประเทศสเปน  และเกือบทุกประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา รวมทั้งประเทศในทวีปแอฟริกาด้วย ภาษาสเปนมีคนใช้ทั่วโลกประมาณ 550 ล้านคน

 

             อันดับที่ 3 ภาษาฮินดีหรือภาษาฮินดู (Hindi/Urdu) เป็นภาษาที่ใช้พูดในประเทศอินเดียเหนือ กลางและกระจายไปตามเมืองต่างๆ ภาษาฮินดูเป็นภาษาที่คนใช้ค่อนข้างมากเนื่องจากอัตราการเกิดของคนในประเทศ ที่สูงขึ้น ภาษาฮินดูมีคนใช้ทั่วโลกประมาณ 970 ล้านคน

 

             อันดับที่ 2 ภาษาจีนกลาง (Mandarin) ในประเทศจีนเรียกว่า "ภาษาฮั่น" เป็นภาษาราชการของประเทศจีนและเป็น 1 ใน 6 ภาษาราชการขององค์การสหประชาชาติ ภาษาจีนมีคนใช้ทั่วโลกประมาณ 1.3 พันล้านคน

 

             อันดับที่ 1 ภาษาอังกฤษ (English) จัดเป็นภาษาที่คนนิยมใช้มากที่สุดในโลก แต่การนำมาใช้เป็นภาษาแม่ยังเป็นรองภาษาจีนกลาง ภาษาฮินดีและภาษาสเปน โดยภาษาอังกฤษมีคนใช้ทั่วโลกประมาณ 1.8 พันล้านคน

 

 

             ในยุคที่การติดต่อสื่อสารเปิดกว้างมากขึ้นจากปัจจัยหลายๆ ด้านเช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านการเมือง ฯลฯ ภาษาจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ ดังนั้นการใช้ภาษาแม่เพียงภาษาเดียวในยุคปัจจุบันคงไม่เพียงพอ เราควรเรียนรู้ภาษาที่ 2 และ 3 เพื่อก้าวให้ทันกับโลกยุคปัจจุบัน และสร้างโอกาสในด้านต่างๆ ให้กับตัวเอง หากเพื่อนๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษา และต้องการเรียนรู้ในหลักการไวยากรณ์ต่างๆ สำเนียงการออกเสียง และใช้ประโยคสนทนาภาษาต่างประเทศได้เหมือนเจ้าของภาษา เดินเข้ามาได้ที่ ecc สถาบันภาษาที่ตอบโจทย์ความต้องการด้วยหลักสูตรภาษาที่หลากหลาย เช่นภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ecc ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะ